Automatické brány

Krídlové brány a ich montáž

Krídlové brány sú už tradičnou súčasťou našich obydlí a slúžili ako ochrana príbytkov. Na ich zhotovenie sa najčastejšie využíval najdostupnejší materiál, ktorým bolo drevo. Postupne sa ľudia pohrávali s detailami […]